התכונות שעושות את בהט לייחודית


ייחודיות ביצועי התוכנה מתקיימת בסעיפים הבאים:

  • ניהול תפריטים
  • קניות
  • ניהול מלאי
  • ביקורת מזון ומשקאות
  • דוחות אינטראקטיביים
  • שליטה בניהול שוטף – רווח והפסד און-ליין
  • שיווק ומכירות
  • הגדרות והרשאות
  • ניהול תפריטים

• התוכנה מאפשרת בניית מתכון (עץ מוצר) ומעדכנת את עלות המתכון On Line

• התוכנה מבצעת כל שינוי במתכון על פי דרישות השף

• ניתן להרכיב מתכונים ותפריטים מתוך מתכונים ותפריטים קיימים באופן עצמאי

• כדאיות ייצור מתכון בכל יום על פי מחירי השוק

 

קניות

• השוות מחירים בין הספקים השונים דרך האתר

• קניית מוצרים דרך האתר

• קניות על בסיס מתכון או רשימה או השלמת מלאי

• חיסכון משמעותי בזמן קנייה

• קנייה במחיר אופטימאלי וידע מוקדם של העלות

 

ניהול מלאי

• כרטיסיה ממוחשבת למוצרים

• מעקב מתמיד אחר רמות המלאי

• קבלת סחורה און-ליין

• עדכון מלאי אוטומטי

 

ביקורת מזון ומשקאות

• ביקורת מזון ומשקאות על בסיס יומי, חודשי ושנתי

• דוחות הביקורת און-ליין על בסיס עלות מתכון, קניות ומכירות

 

דוחות אינטראקטיביים

• השיטה מאפשרת להפיק דוחות אינטראקטיביים החשובים לניהול תקין של העסק

• דו"ח מצב הזמנות

• דו"ח הזמנות שהתבצעו

• דו"ח סחורות שהתקבלו

• דוחות קניות לפי מחלקות, יומי, חודשי, שנתי

• דוחות קניות לפי קטגוריות, יומי, חודשי, שנתי

• דוחות קניות לפי מוצרים, יומי, חודשי, שנתי

• דוחות על שינויים במלאי

 

שליטה בניהול השוטף – רווח והפסד און-ליין

• התרעה על תפעול לא אפקטיבי ולא יעיל בכל שלפי הפעילות של העסק

• התרעה על הפסדים

• התרעה על הוצאות לא הכרחיות

• בדיקה און ליין של רווח והפסד על פי מחלקה

• יעוץ און ליין לתיקון ליקויים

 

שיווק ומכירות

• הצטרפות ללא תשלום לאתר המסעדות "רעב"

 

הגדרות והרשאות

• ניתן לשנות את הסיסמא בכל עת על פי הרצון

• ניתן להרשות לכל עובד על פי תפקידו להיכנס למערכת כולה או לחלקה